Učivo v júni

   

  Čítanie - Začali sme čítať o Pipi - budeme to potrebovať v 2. ročníku

       

Písanie  - Píšeme rôzne veci, napr. zmrzlinové písanie

      

Matematika -  Dokončujeme pracovný zosšit

         

Prírodoveda - Živočíchy - domáce zvieratá

 

Odporúčam do vašej pozornosti  interaktívny šlabikár - je to moja osobná práca!