Lienka Dobrulienka

Lienka Dobrulienka je najlepšia kamarátka Kratuľkov a má na starosti to, aby sa z prváčikov stali nielen múdri, ale aj dobrí ľudia. V tomto školskom roku nám pomáha rozvíjať tieto životné zručnosti: aktívne počúvanie, najlepší osobný výkon a nevysmievanie sa, úcta.