Zelený štvrtok

13.04.2012 13:15

Keďže k nám prišiel kratuľko Farmárik, tak sa v našej triede začíname viac zaujímať o rastliny a zvieratá, ktoré žijú v našom okolí. Vo štrvtok, ktorý sme si nazvali zelený, sme najprv zisťovali, čo sú rastliny a aké rôzne rastliny poznáme a potom sme ich triedili podľa určitých znakov. Porovnávali sme spoločne znaky rastlín a zisťovali rozdielnosti medzi bylinami a stromami. A aby sme sa na vlastné oči presvedčili o tom, ako rastliny rastú, založili sme pokus so žeruchou. Budeme ju pozorne sledovať, ako sa jej bude dariť v priesvitnej rukavici. Môžete byť pri tom aj vy.