Vodný štvrtok 2

23.02.2012 18:51

Kratuľko Vševedko, ktorý sa vystriedal s Miláčikom, nás učí všetko, čo vie o vode. Preto sme mali už druhý vodný štvrtok. Tentokrát sme hľadali neviditeľnú vodu. Mali sme porozmýšľať, kde všade v prírode je voda, aj keď ju nevidíme. A prišli sme na to, že napr. v ovocí, v oblakoch, v snehových vločkách, ľudskej krvi, v rastlinách... No a potom sme museli naše tvrdenia dokázať. Robili sme teda pokusy s citrónom, listami izbových rastlín, hlinou, kriedou, pastelkami, chlebíkom. Dôležité bolo nájsť spôsob, ako dokázať či v týchto predmetoch je, alebo nie je voda a samozrejme svoje pokusy aj zaznamenávať do pozorovacích hárkov. Takto sa učíme tvoriť jednoduché vedecké hypotézy. Vševedko bol s nami veľmi spokojní, pretože si predstavte, že sme prišli na to, že aj v chlebíku je voda. Chlebík je mäkký, ale keď vyschne je to dôkaz o tom, že to vlastne vyschla tá voda v chlebíku. A prišli sme na to sami. Super, nie? A okrem pokusov sme čítali rozmazané slová, ktoré sa nám aj schovávavali a písali na mráčiky. Bol to zaujímavý deň! Uvidíme, čo pre nás prichystá Vševedko nabudúce. Ozaj, pozrite si foto!