Učebnice

25.02.2012 11:38

Milí rodičia, moju nespokojnosť učiteľky s učebnicami veľmi dobre vyjadruje tento článok:

https://noveslovensko.orbispictus.sk/2012/02/10/keby-ste-si-mohli-vybrat-ucebnicu/#more-232