Na farme

28.05.2012 19:17

Búrka mozgov, písanie na kartičky domácich zvierat-ale len slová, ktoré súvisia s daným zvieraťom, vyfarbovanie domácich zvierat a písanie ich pomenovaní, zisťovanie obľúbenosti domáceho zvieraťa v našej triede, vypĺňanie grafu, výroba zvieratiek na divadlo, divadlo "Zvieratká v škole". To všetko v bloku Na farme a pokračovanie na druhý deň - čítanie s porozumením o zvieratách, na matematike slovné úlohy, ako ináč o domácich zvieratách. Pozrite si foto.