Dobré stránky

25.02.2012 12:06

Ponúkam linky na stránky, na ktorých sa dozviete viac, o aký štýl vyučovania sa snažím v mojej triede.

www.ask21.sk

www.skola21.sk/

www.otevrene-vyucovani.cz/ov/

pdfweb.truni.sk/vsr/

www.lamap.fr/

www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vzdelavaniprodospele/respektovat/clanky/30115.aspx

www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vzdelavaniprodospele/respektovat/clanky/default.aspx